05 de novembre, 2008

Estem de dol


Imatges pel record...


Un dels pubs en què han tingut lloc
la major part dels rumors que apareixen en aquest web
ha tancat les seues portes definitivament.
A part de fer ressò de la tristor que això ens ha provocat,
volem fer una crida als rumorejants/es
per trobar un nou lloc de referència a la nostra zona.
Quin altre lloc unirà el secà, el regadiu i la ribera
com ho feia el Color’s?
Xiquetes i xiquetes, la vida segueix…

.